Фирма АКВА ДЖЕТ 2011 ЕООД предлага консултации, доставка и обслужване на машини и съоръжения свързани с хидравличния транспорт на флуиди, индустриалното почистване, индустриалната хидравлика и пневматика на водещи в своите области европейски производители.

Наши клиенти са фирми от отраслите:

 • енергетика
 • металургия и стоманодобив
 • химическа и фармацевтична промишленост
 • водоснабдяване и канализация
 • строителство и инфраструктура
 • инженерингова дейност
 • фирми за ремонтно-възстановителни работи


Ние можем да Ви предложим:

 • компетентни консултации при подбора на отделни машини или цялостно решение при разработки на нови инсталации или модернизация на съществуващи технологии съобразени с най-новите действащи нормативи на Европейския съюз
 • доставка на машини и съоръжения с най-високо техническо ниво
 • доставка на резервни части
 • гаранционен сервиз и извънгаранционна техническа поддръжка


Високото качество при решаване на всяка конкретна задача при нас се гарантира от:

 • консултации с висококвалифицирани специалисти от фирмите - производители или от инженерингови бюра за решаване на конкретни проблеми;
 • редовни персонални обучения на нашите сътрудници в заводите производители;
 • организиране на изложби и семинари за популяризиране на нововъведенията в производствените линии на производителите

Нашата цел е успешното решение на проблема при всеки един конкретен случай, а не единствено доставката на машина или съоръжение.