SCHIEBEL ANTRIEBSTECHNIK

Ще ви разкажем за два големи проекта, които фирма SCHIEBEL Antriebstechnik успя да реализира наскоро.

Енергийно ефективни помпи в рафинерии

Буталните помпи на URACA позволяват надежден и икономически ефективен режим на работа на инсталациите въз основа на постоянно високото си КПД.

Байпасни проточни балони

Уплътнителните и байпасни балони VETTER са най-доброто решение, когато бързо и качествено трябва да се затвори отводнителeн канал...

Покана за изложението Вода София 4-6.4.2017
Заповядайте на нашата презентация „Електрически изпълнителни механизми за управление на арматури SCHIEBEL Antriebstechnik” на 5 април /сряда СЕМИНАРНА ЗАЛА, ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА 1, 12.30 – 13.30 ч.

Помпа URACA

От столетия URA­CA е водеща компания в конструирането и производството на висококачествени бутални помпи за високо налягане...

С JetPower 40 HW – хидробластиращата машина за работа с гореща вода