Специалистът в технологиите на задвижване и управление Bosch Rexroth произвежда и редуктори за вятърни турбини.

Когато в процеса на производството огромните съоръжения трябва да бъдат преместени с кран в производственото хале, необходимо е да се внимава с евентуално разместване на редуктора, което се отнася до концепцията за безопасност. Bosch Rexroth поставя най-високи критерии към безопасността и превенцията и затова търси надеждна компания, която да даде решение в случай на аварийна ситуация съоръжението да бъде повдигнато много прецизно. За целта LUKAS разработва повдигателна система на която може да се разчита.

Невъзможност за селективно преместване

При неправилна експлоатация на редуктори до 30 тона същите могат да се подхлъзнат или да се изместят. С помощта на кран работниците не могат да повдигнат редуктора от всеки ъгъл. Ако например се заклещи човек, то колегите му не биха могли да преместят огромното съоръжение, за да спасят пострадалия.

На помощ идва LUKAS

За да се намери интелигентно решение, което в случай на авария от този род  дава възможност да се действа, компанията разчита на техническите компетенции на LUKAS. Въз основа на тестове и в сътрудничество със собствената противопожарна служба на дружеството и на пожарната в Нюрнберг е разработена надеждна система за повдигане, която прави възможно преместването на редуктора с точност до милиметър.

Два цилиндъра LUKAS LFM 40/200 , които са свързани към една разпределителна система, повдигат редуктора на 20 см височина. Тъй като често при спасителни дейности се касае за милиметри, точната височина може да бъде настроена с помощта на ръчна помпа от типа LH2. Така Bosch Rexroth отговаря на високите и диференцирани стандарти за безопасност в екстремни ситуации с висока гъвкавост и надеждност.