Фирма URACA извършва реконструкции и модернизации на стари инсталации, отговарящи на най-новите

производствено-технически изисквания. Освен това се предоставя възможността в инсталациите да бъдат интегрирани най-новите технологични постижения под формата на качествени продукти.

Модернизация на най-високо ниво

Механичната част на Вашите машини е в добро състояние, управлението от десетилетия не е показвало проблеми – и двете неща обаче не отговарят на актуалното ниво на техниката.
Необходимостта от повишаване капацитета на производството, законови промени, нови технически подобрения или други предпоставки – всички те могат да са причина за извършване на модернизация.

Нови функционалности

За да можете и занапред да използвате безпроблемно съоръженията си фирма URACA предлага най-модерните задвижвания и пултове за управление.
Новите задвижващи компоненти гарантират надеждна и икономически ефективна работа на инсталацията. С новите пултове за управление функционалностите на старите могат лесно да се реализират.

Предложението

URACA може да помогне при:

  • Инспектиране на Вашата инсталация на място
  • Проектиране на нова концепция на задвижване
  • Изготвяне на конкретна оферта

URACA осъществява координация при:

  • Инсталиране и пуск на модернизираните съоръжения
  • Обучение на техническия персонал

Навсякъде, където срещнете техника на URACA виждате едно професионално решение. От 1893 г. фирмата е водещ в световен мащаб производител на високонапорни бутални помпи и техника за почистване с вода под високо налягане. Продуктите са толкова разнообразни колкото и приложенията. Можете да срещнете URACA в почти всички сектори на индустрията.

Продуктовата програма обхваща процесни и индустриални помпи, процесни мембранни и хидравлични тест помпи. Технологията за водно бластиране включва помпените агрегати за почистване , окомплектовка, като пистолети и дюзи, както и машини за ултрависоко налягане и автоматизирани системи.