Водещата немска компания URACA предлага специална машина за разрушаване на големи повърхности бетон без вибрации.

Системата е разработена за т.нар. саниране на фасади при стареене на конструкцията  и последвалото разрушаване на арматурата и бетоновия слой. Санирането се реализира чрез т.нар. почистване с вода под високо налягане, познато като хидродинамично чистене.

Предимствата на метода са:

  • Oтстраняване на повредения материал с цел постигане на максимално добро сцепление с новия бетон;
  • Пълно запазване на арматурата;
  • Отстраняване на бетона без вибрации и предотврятяване получаването на нови пукнатини, които се получават при използването на механични инструменти;
  • Липса на прахоотделяне.


Продуктите и инженерните решения на водещата немска компания Uraca се предлагат на българския пазар от фирма Аква Джет 2011.

Във видеото, можете да видите приложни специфики на иновативния метод.