Продуктите на фирма MIETZSCH –  радиални вентилатори, експлозивно защитени вентилатори, покривни вентилатори

, специални вентилатори, централни вентилационни системи, комплексни инсталации, газоочистващи инсталации, апарати ,– намират приложение там, където се изисква устойчивост на корозия, надеждност и дълъг живот на изделията. Основните клиенти са химически и галванични производства, фабрики за байцване, лаборатории, перални, багрилни, селскостопански производства, както и инсталации за компостиране и депа за отпадъци. Покривните вентилатори от пластмаса намират широко приложение при централните климатични инсталации в гражданското строителство.

Техническите параметри и качеството на продуктите отговарят на най-високите технически изисквания. Това ниво е постигнато през годините в следствие на опита и духа на хората, които работят в компанията, тяхната мотивация и ангажимент. Нови разработки и иновации се правят съвместно с реномирани висши учебни заведения и институти.