Австрийският производител на електрически задвижки Schiebel Antriebstechnik GmbH е вече партньор на фирма АКВА ДЖЕТ!


Повече от половин век компанията Schiebel Antriebstechnik GmbH разработва, произвежда и доставя задвижваща техника.

Електрическите задвижки се използват успешно при експлоатацията на обекти в енергетиката, включително и в ядрени централи , както и в опасни зони на химическата, нефтената , газовата и други индустрии, изпълнявайки важни, често и специфични задачи, включително функции за безопасност. SCHIEBEL защитава имиджа си на производител на надеждни продукти базирани на иновативни решения.

Техническите постижения и резултатите водят до изпълнение на специални проекти, в които са реализирани конструкторски решения, получили патенти за изобретения и в които ефективно са залегнали желанията на много от потребителите.


РЕШЕНИЯ

SCHIEBEL предлага индивидуални решения за всички отрасли на индустрията.

С помощта на специфични знания в различни области е възможно разработването на продукти, които са на нивото на индивидуалните изисквания от страна на клиентите.

Иновативност и безкомпромисност – това са само две от предимствата на които можете да  разчитате, използвайки задвижките на SCHIEBEL.