Новата разработка на тестовия агрегат с дизелово задвижване дава възможност за значително по-широкото му приложение , например за строителни обекти без възможност за ел захранване.

Всички машини на площадката могат да работят с едно и също гориво, така че не се изисква специално захранване.

Агрегатите се използват за проверка на херметичността на всички видове компоненти и намират универсално приложение при санитарни, отоплителни, соларни, спринклерни инсталации,  в инсталации за сгъстен въздух, пара и охладителни системи, нефтени инсталации, както и за котли, съдове под налягане и техните принадлежности.

Стабилните и надеждни агрегати се отличават с функционалност, автономност, както и с ергономичен и съвременен дизайн.