Освен познатите стандартни тест помпи за изпитване под налягане на тръбопроводни и пайплайн системи, резервоари, котли

, газови бутилки, клапани и др., АКВАДЖЕТ 2011 EООД предлага тест агрегати с вградени програмируеми системи, отчитане и архивиране на резултатите, с ново поколение клапани, които интегрират в себе си  три функции - регулиране на налягането, превключване и защита. Помпените агрегати могат да са взривозащитени и изработени от неръждаема стомана.

Освен за тестване помпите могат да изпълняват функцията на аварийни агрегати при спиране на хидравликата или на задвижки при хидравлични инструменти.

Предлаганите възможности са неограничени – помпи и агрегати за високо и свръхвисоко налягане, ръчни, с електрически, бензинов или дизелов двигател, мощности от 1,1 до 300 kW, налягания от 60 до 2.800 бара и дебит от 2,8 до 330 л/мин, и с опции, като помпа за предварително пълнене, регулиране на налягането и оборотите, мобилно или стационарно изпълнение.