Фирма URACA дава своя принос за природосъобразното използване на водата и енергията.

Навсякъде по света хората имат нужда от водоснабдяване. Тази задача се изпълнява както от комунални, така и от частни водоснабдителни компании.  Водоснабдяването на планински региони е предизвикателство по отношение на енергощадящите помпени станции.

С използването на специално разработените от URACA бутални помпи тази задача се решава оптимално както в екологичен, така и в икономически план. Високонапорните помпи достигат в това си приложение високо КПД от над 90%, което остава непроменено в целия номинален диапазон, дори и при частично натоварване на помпите. За разлика от други видове помпи по-доброто КПД намалява осезаемо производствените разходи, както и стойностите на изхвърляните в атмосферата емисии CO2. В случая важи правилото – колкото по-голяма е разликата във височината, толкова по-големи са икономиите от енергия. Освен с ниската си енергоемкост помпите имат и ниски разходи за поддръжка и сервиз. Тези помпи намират все повече приложение във високи или средно високи планински населени места.

Наред с високата им екологичност, високонапорните бутални помпи за питейна вода Uraca имат следните технически предимства:

  • Изпълнение със или без вграден понижаващ редуктор
  • Без водно охлаждане
  • Постоянен дебит, независещ от налягането
  • Устойчивост срещу високи концентрации на хлорен диоксид
  • Ниски разходи по поддръжката
  • Изисквана ниска нетна положителна смукателна височина
Модели бутални помпи Uraca в изпълнение за питейна вода:

 Модел P3-45 P4-20 P4-45
Работно налягане, max 100 bar 40 bar 100 bar
Дебит, max 7.91 l/s28.5 m³/h 12.66 l/s45.6 m³/h 12.66 l/s45.6 m³/h
КПД, max 93% 93% 93%
Тегло 345 kg 420 kg 420 kg
Смукателна височина, min 1.5 m 1.5 m 1.5 m