Помпените агрегати на URACA могат да се използват и във взривоопасни зони.
Те се конструират и произвеждат съгласно европейската директива 94/9/EG за ATEX-продукти. Това важи за всички помпени агрегати, които се използват в процесната техника, за чистене с вода под високо налягане, както и за извършване на хидравлични проби. 

Миещите глави на URACA от серията TWK отговарят на категория 1 и за всяка една се издава съответен сертификат за съответствие. Те могат да бъдат използвани във всички Ex-зони,(включително зони 0 и 20).

Системите за почистване на малки съдове от серията KBR при необходимост също могат да бъдат доставяни в изпълнение за експлозивно опасни зони.

Това изискване за сигурност важи и за окомплектовката и оборудването, като пистолети, ротационни дюзи, клапани. Всички продукти могат да бъдат произведени в ATEX изпълнение.