В химическите и галванични производства, фабрики за байцване, лаборатории, перални, багрилни, селскостопански производства , както и инсталации за компостиране и депа за отпадъци има необходимост от вентилация, устойчива на корозия и износване.

Продуктите на фирма MIETZSCH – радиални вентилатори с директно и ремъчно задвижване до 80 000 m³/h и 4000 Pa, мобилни радиални вентилатори, експлозивно защитени вентилатори по ATEX за зони 1 и 2, покривни вентилатори, специални вентилатори, централни вентилационни системи, комплексни инсталации, газоочистващи инсталации, апарати и други – намират приложение там, където се изисква устойчивост на корозия, надеждност и дълъг живот на изделията. Покривните вентилатори от пластмаса намират широко приложение при централните климатични инсталации в гражданското строителство.

Техническите параметри и качеството на продуктите отговарят на най-високите технически изисквания. Това ниво е постигнато през годините в следствие на опита и духа на хората, които работят в компанията, тяхната мотивация и ангажимент. Нови разработки и иновации се правят съвместно с реномирани висши учебни заведения и институти.