Използването на приводи оборудвани с интегрирано управление в инсталации с ограничено място улеснява изключително много работния процес.

Чрез използването на иновативна технология на редуктора и мотора SCHIEBEL разработва интелигентната и компактна серия СМ.

Влагането на нови материали води до значителна икономия на тегло. Тази серия задвижки се отличава с най-висока плътност на енергията, има интегрирано управление с bluetooth интерфейс, управлението с RISC-процесор предлага висока изчислителна мощност и се използва при най-модерните Bus-системи и протоколи. С това управление оператора има възможност да свръже намиращите се в близост около привода локални сензори. Данните на привода могат да се подават до производителя през устройство Android, а с APP приложенията може да се направи бърза и компетентна диагностика.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Ел задвижки за Отваряне-Затваряне (S2) и регулиране (S4)
 • Взривозащитени задвижки съгласно ATEX
 • Напрежения от 24 V постоянен ток до 400 V променлив ток 3 ~
 • Ротационнни задвижки до 62 Nm с редуктори до 500 Nm
 • Ел задвижки  до 15.000 Nm
 • Линейни задвижки до 25 kN и ход 200 мм
 • Свободно регулируеми обороти респ. време за управление
 • Bluetooth интефейс

ОСОБЕНОСТИ:

ЛЕСНА ПРОМЯНА НА ОБОРОТИТЕ/ОПЕРАЦИОННОТО ВРЕМЕ
 • улеснение в проектната фаза
 • лесна допълнителна оптимизация на процеса
 • програмируеми аварийни обороти и рампи
 • щадене на арматурата

РАЗЛИЧНИ И ВЕЧЕ ИНТЕГРИРАНИ СОФТУЕРНИ ОПЦИИ
 • минимално усилие при последващо напасване към системата
 • желани от клиента специфични функции бързо могат да бъдат активирани

МИНИМАЛНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА
 • редуциране до минимум на резервниче части
 • редуциране до минимум на механичните и електронни компоненти
 • превантивна техническа поддръжка чрез дефиниране на работните параметри

КОНСТРУКЦИЯ
 • без необходимост от обслужване
 • компактна
 • малък обем и тегло заради компактната конструкция и кутия от алуминий
 • висока степен на защита до IP67/IP68
 • планетарен редуктор с високо КПД
 • ръчен волан със спирачка за обратен момент (без лост за превключване)
 • дисплей и индикация с въртене на 90°


ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
Ел. операционно време: свободно настройване
Крайни позиции: настройване - non-intrusive

ЗАХРАНВАНЕ:
AC: 1 x 90–240 V, 50/60 Hz
DC: 100 ... 220 V

УПРАВЛЕНИЕ:
Интегрирано управление с честотен преобразувател и PM-мотор
Bluetooth-интерфейс за лесно конфигуриране

МАТЕРИАЛ НА КУТИЯТА:
Алуминий (опционално: бронз)


ВАЖНИ ОПЦИИ
 • аналогов обратен сигнал за позиция 0/4–20 mA (2-проводника)
 • регулатор на позиция за настройване с 0/4–20-mA-входен сигнал
 • релейна платина за 250 VAC, 2A с 4 или 6 изхода
 • Bus-връзка (Profibus DP, Modbus RTU, Modbus TCP, Devicenet, Powerlink)
 • Ex-защитено изпълнение по ATEX
 • CSA-прием

ВАЛИДНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТКАЗОУСТОЙЧИВИ FAILSAFE ЗАДВИЖКИ
 • чисто механично  съхранение на енергията – без хидравлика, без батерия
 • не е необходимо периодична проверка– автотест при всяко задвижване
 • възможност за тест Partial valve stroke (PVST)
 • без необходимост от инсталационен ход
 • режим с регулиране
 • опционално – ръчен волан