Защитни саваци със задвижване чрез зъбна рейка вече могат затварят автоматично при отпадане на електрическото захранване. Това е възможно с новите задвижвания на SCHIEBEL за регулиране на движението. Така се гарантирана надеждна и безопасна експлоатация  на хидротехническите съоръжения при аварийни ситуации.

Защитни саваци се използват в малки ВЕЦове, за да се гарантира безопасно налягане на вход турбина. Също така при изпускане на язовири, водохранилища или при промиване на канали и речни корита с  воден поток. Крайни клиенти са оператори на малки ВЕЦове, рибовъдни стопанства, селскостопански организации, които трябва да поддържат своите системи за напояване, както и обществени структури за защита от бедствия и аварии, които трябва да предотвратяват наводнения, предприемайки съответните инфраструктурни мерки.

Направеното по мярка се приема добре!

Предлаганите стандартизирани защитни саваци са от 1 до 100 тона товар  и с ход до 6 м. При товар над 40 т се предлагат саваци с редукторно задвижване на пръта.
Акцентите са:

 • голям избор на различни защитни саваци с много опции
 • кратки срокове на доставка при стандартни изпълнения
 • защитни саваци с аварийно затваряне
Защитни саваци с ръчно задвижване, които са независими от електричество, се предлагат не само в Европа, но и на други пазари – в северно и западно африканските държави, като Мароко, Алжир, Мали.
В европейските страни е точно обратното - професионалистите, които изграждат хидравлични системи, както и обществени Възложители,  фаворизират електрически задвижваните саваци. Тъй като при повечето мащабни строежи не липсва електрическо захранване, удобството при обслужването и автоматичните функции са от изключително значение. Новото задвижване на SCHIEBEL прави възможно контролираното спускане на савачната табла при регулирана скорост на движение.
                                
Агрегат със защита IP67
 • изпълнение  - 230V AC и 400V AC
 • приложение от  - 25 ° C до + 60 ° C
 • за защитни савачни табли на базата на зъбна рейка
 • контролирано спускане на защитната савачна табла
 • 4 възможни междинни положения
 • настройване на скоростта на спускане
 • опционално с аварийно ръчно управление
 • събиране на работните данни
 • Bluetooth интерфейс
 • опционално с възможност за много Bus-системи
 • многоезичен дисплей