Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/headway/aquajet-bg.com/plugins/content/youtubeplugin/youtubeplugin.php on line 49

Настоящата практика при изкопни работи в гъсто населената градска среда е прилагането на механично изкопно оборудване, като компактни багери, или ръчно изкопаване на земна маса. Урбанизираните територии, обаче, са изпълнени все повече и повече с комуникационни и обслужващи подземни мрежи, които трябва да се полагат и поддържат, а при строителни изкопни дейности - и да се предпазят от повреда. Успоредно с това се развиват и изискванията за безопасност в строителството. Ето защо, в последните години вакуумните багери се налагат като ефективна и безопасна алтернатива на традиционния похват.

Смукателните или още - вакуумни багери, са строителни машини, които отстраняват земна маса и почистват различни видове отпадъци чрез мощно засмукване. При вакуумното засмукване потенциалната вреда спрямо обкръжаващата среда и подземни инсталации е сведена до минимум. Методът е особено подходящ за гъсто урбанзиирани райони при работа с оптични линии, кабели и други градски системи, тъй като е значително по-щадящ и прецизен метод, който не само спестява време и средства, но и няма как да повреди положената инфраструктура.

Друг съществен момент при работа с вакуумния багер в урбанизирана среда, е че неудобството за ежедневния трафик е значително по-малко и поради значително по-малката площ на повърхността на изкопа, дейностите по възстановяване са по-бързи и икономични. Ето защо, администрация, строители и инвеститори прилагат все по-често този метод при полагане и рехабилитация на инсталации и тръбопроводи, водопроводи и канализация, строителни изкопи в градска среда, поддръжка на канали и речни корита, насочено сондиране, монтаж на стълбове и пътни знаци, ландшафтно моделиране и при всякакъв тип прецизни изкопни дейности.

Вакуумният багери изпълнява с повишена производителност функциите, поемани преди от три машини, като едновременно разкопава земната маса, временно я складира и я транспортира.

Тази многофункционална и компактна машина може да бъде използвана за реализиране на различни задачи, като някои от тях са:

 • направа на изкопи за полагане на тръби, кабели и други подземни съоръжения
 • изкопни работи без нанасяне на повреди по положени кабелни връзки, работа на големи дълбочини и при тежки условия, както и при извършване на дейности на големи отстояния от машината
 • изсмукване на материал с големина на частиците до 30 см и тегло до 50 кг (сух материал), изсмукване на тиня, трошляк, камъни, влажни и глинести почви, пясък
 • изсмукване на материал без прахоотделяне
 • изпразване на събирателни шахти и транспортиране на материала
 • изсмукване на вода, тиня или други материали при аварирали водопроводи, нефтопроводи, при ремонт на газификационни и подземни кабелни системи
 • изсмукване на почвата в областа на корените на дървета с цел тяхното запазване
 • изсмукване на строителни отпадъци при саниране на сгради
 • при специални случаи на аварии и наводнения
 • преместване на замърсени материали
 • изсмукване на трошляк при ремонт на обикновенни и релсови пътища