Уплътнителните и байпасни балони VETTER са най-доброто решение, когато бързо и качествено трябва да се затвори отводнителeн канал за да се извърши рехабилитация на даден компрометиран участък и дефектиралата тръба да се замени с нова.

Тези балони отклоняват лесно водите и имат големи отвори с голяма пропускливост. Стандартните отвори за изтичане са 4“, а по желание е възможно балоните да се изработят с отвор за изтичане от 6“ - 8 ”.

Тръби с диаметър 100 – 1.200 мм се покриват само  от 3 размера байпасни балони. Външната резба позволява пълна свобода при избора на свързващ накрайник.

● оптимално лесни за използване
● 3 размера от DN 100 – 1.200 мм
● много леки, РЕ- ядро
● сменяема повърхност

Байпасни поточни балони Байпасни поточни балониБайпасни поточни балони