Буталните помпи на URACA позволяват надежден и икономически ефективен режим на работа на инсталациите въз основа на постоянно високото си КПД.

Фирмата произвежда и доставя високонапорни бутални помпи по API 674 за рафинерии. Те се използват като промивни помпи, помпи за остатъчнен нефт или битуми, или като Feed Stock помпи – помпи за горещ нефт (нефт с висок вискозитет, който се изпомпва при температури от 180 до 240 °C). Всички те са конструирани за непрекъснат режим на работа. Буталните помпи работят с регулиране на оборотите при почти константно високо КПД в зоната от 0.88 до 0.93 независимо от дебита и налягането на процеса.

Поради специфичните си конструктивни белези и конкретните приложения, буталните помпи покриват в максимална степен изискванията на клиента.
Помпи за промиване до 200 бара и 500 kW инсталирана мощност се предлагат за третирани и кисели води.

URACAПроцесните помпи за горещ нефт при температура на флуида до 350 °C използвани в газификацинни процеси за преработка на остатъчни нефтени отпадъци в рафирениите, както и помпите за въглищно слъри, отдавна са доказали изключителната си устойчивост като „маратонни“ състезатели.
25.000 работни процесни часа между отделните интервали за сервизно обслужване не са единични случаи.
Предпоставка за голямата издържливост на първо място е точното позициониране на всички намиращи се в агрегата компоненти и намаляването на елементите, които изискват сервизно обслужване.
За улавянето на пулсациите URACA използва демпфер на рефлексионен принцип или т.н. резонатор. Такива демпфери не съдържат никакви вътрешни елементи. Този принцип на конструкцията не налага техническа поддръжка, което е в полза на клиентите.

URACA е водещ международен производител на високонапорни бутални помпи и почистващи системи.
Фирмата е основана през 1893 г. в град Бад Урах. Днес в компанията работят около 330 служители, и се обучават 27 ученика.
Основно направление в дейността на фирмата е конструирането и производството на високонапорни бутални помпи и помпени агрегати за работни налягания до 3.000 бара / 43.500 psi и задвижваща мощност до 2.600 kW / 3.500 HP, както и на комплексни почистващи инсталации.
Повече информация можете да намерите на: www.uraca.de