От скоро УРАКА предлагат стандартизирани помпени агрегати до 37 kW за извършване на хидравлични тестове или за хидробластиране :

Агрегати за хидравлични тестове

  • URACA Typ DP3-10E/0-1000 Basic Line – 20 l/min, 1000 bar
  • URACA Typ DP3-10E/0-1000 Comfort Line – с честотен регулатор - 4-20 l/min, 1000 bar

Агрегати за хидробластиране
  • URACA Typ RS3-10E/1000 Basic Line, - 20 l/min  1000 bar
  • URACA Typ RS3-10E/1000 Comfort Line – с честотен регулатор - 4-20 l/min, 1000  bar

При интерес очакваме Вашите запитвания