Вентилаторите на немската компания MIETZSCH намират приложение във всички сектори на вентилационната техника. Вентилаторите се състоят от работно колело, спирален кожух, връзка на кожуха и двигател. Двигателят е свързан директно към основата и е отделен напълно от въздушния поток. Стоманени елементи, като винтове, главина и връзки на главината са защитени от корозия с пластмасови капачки или се използват стомани, устойчиви на киселини.
 
Аеродинамичният дизайн на вентилаторите отговаря на най-новото ниво на техниката, така че се постигат високо КПД, ниско ниво на шум  и висока мощност на енергийна плътност. Всеки вентилатор се доставя като комплектна, готова за пускане монтажна единица. Към стандартната доставка са предвидени и съответните бройки и големини виброизолатори, еластични връзки на вход и изход, отвори за кондензат.

 
Предимства:

 • Висока химическа устойчивост – изработени са от различни материали - PVC, PPs, PE, PVDF,GfK, електрически проводими пластмаси
 • Високо КПД и ниски емисии на шум
 • Дебити - до 36 000 м3/ч
 • Повишаване на налягането - до 3 300 Pa
 • 9 големини и 2 типа работни колела
 • Разположение на кожуха L и R
 • ЕХ-изпълнение по директива 94/9/EG (ATEX)
 • Разнообразни начини на присъединяване
 • Многообразна вентилационна и електрическа екипировка

Приложение:
 • В химическата и фармацевтична промишленост
 • Лаборатории
 • При производство на акумулатори
 • Галванични предприятия
 • Селскостопански производства
 • Обществени перални и др.