Повишаващите се изисквания на компаниите, експлоатиращи машини за почистване на канализация, налагат използването на помпи

, които да гарантират висока производителност, да могат да работят с рециклирана вода и същевременно да са с ниско тегло.

Повишаващите се изисквания на компаниите, експлоатиращи машини за почистване на канализация, налагат използването на помпи, които да гарантират висока производителност, да могат да работят с рециклирана вода и същевременно да са с ниско тегло. Тъй като колкото по-малко място заема една високонапорна помпа в камиона и колкото е по-малко зависима от максимално допустимия товар, толкова повече товар може да поеме машината и тя ще може да работи, без да се налага да бъде разтоварвана.

Това е било водещото за производителя на високонапорни помпи URACA при новата разработка на модела помпи  P4-45. На базата на наложилата се вече три-бутална помпа P3-45, бе създадена помпа с компактна конструкция, с малко тегло и особено атрактивно съотношение между цена и производителност. Четири-буталната помпа се монтира на каналочистачни машини за почистване на големи канали, тръбопроводи, шахти и кладенци, за гарантирано отстраняване на отложения, инкрустации, замърсявания в канализационни колектори и отводни канали, както и на органични обраствания.

Моделът P4-45 тежи само 420 кг, има мощност от 175 kW и се използва за почистване на големи профили и за специални приложения. Максималният дебит е 630 л. вода на минута при налягане от 150 бара. Помпата е с масивни клапани с еластомерни уплътнения, както и с интегрирани уплътнения на кръстоглава. Устойчивите на ерозия и корозия салници се сменят по отделно – без да се освобождава напорната и нагнетателната връзка. Допълнително може да бъде заявен вариант със смазване, позволяващо работа и при наклон – така помпата може да работи и при планински терени.

Всички части, които са в допир с флуида, са конструирани така, че помпата да работи безпроблемно с рециклирана вода. Резервните части са на нормални цени и идентични с тези на модел P3-45. Така много части на двете помпи са взаимозаменяеми. По този начин клиента има изключителни предимства по отношение на цени, поддръжка, съхранение и сервиз.

Фирма УРАКА затвърждава водещата си позиция на европейския пазар за каналопочистваща техника и покрива цялата гама високонапорни помпи в диапазона от 30 до 270 kW .