През месец май демонстрационния камион с високонапорна техника на УРАКА Германия бе в България. Проведени бяха тестови почиствания на съоръжения в завода на СОЛВЕЙ СОДИ АД – гр. Девня.