Независимо дали става въпрос за индустриално развита страна или слабо развиваща се, независимо дали има силна

или слаба конюнктура, едно може да се каже със сигурност – енергийните разходи ще се покачват и в бъдеще, тъй като все повече хора имат нужда от енергийни ресурси. Решението на проблема е в използването на енергоспестяващи помпи в оптимизирани процеси.

Енергийната ефективност е най важното изискване към модерното производство на машини и апарати.
УРАКА гарантира това със своите продукти и доказателство за това е:

  • Хидравличният КПД на помпите е максимален
  • От години се използват системи за регулиране на налягането, за да се постигне максимално оптимален разход на енергия за извършване на даден процес

От много десетилетия УРАКА произвежда висококачествени помпи за пренос на флуиди с изключително висок волуметричен КПД.

  • Дебитите могат да се регулират независимо от налягането
  • КПД е непроменливо висока величина за целия дебит
  • КПД е непроменливо висока величина за налягането
  • Естествено висока енергийна ефективност за всички параметри (налягане / дебит)

Какво още трябва да се направи в бъдеще?
Доосъвършенстване на модерните и енергийно ефективни задвижващи системи
Оптимизиране на помпите, например чрез:

  • Намаляване на вътрешните загуби при триене
  • Минимизиране на местата, където може да се получи авария
  • Индивидуално напасване на машината към флуидите и условията на работа
  • Дългосрочни икономични решения за помпите

Ако желаете повече информация на тема “Енергоспестяващи помпени системи”, обадете ни се!