Висока надежност на процеса при производство на фосфати

Високонапорна плунжерна помпа URACA KD 626 за непрекъснато транспортиране на дифосфатен разтвор в процеса на сушене чрез разпръскване.

В хранителната, фармацевтичната и други индустрии, фосфатите често се използват под формата на прах. От фосфатния разтвор и сушене чрез пулверизиране или разпръскване, се произвежда съответния прахообразен продукт. Генерирането на най-малките капчици, които трябва да се изсушат, става чрез пулверизиране на течния изходен материал.

За тази цел се използват помпи, чиято задача е да захранят под високо налягане разпръскващите дюзи с изходен материал, като по този начин се гарантира непрекъснат процес.

В зависимост от производствения метод, желания краен продукт, и преди всичко взимайки предвид физикохимичните свойства на разтворения или суспендиран основен продукт, се проектира процесната високонапорна помпа.

Благодарение на огромния опит в производството на помпи за горещи и натоварени с частици флуиди, URACA безпроблемно се справя със специфичните изисквания на флуида, като използва помпа от типа KD 626. Добре проектираните, надеждни и издръжливи дизайни на помпи, както и изпълнението, прецизно съобразено с нуждите на процеса и клиента, са гаранция за високата надеждност на процеса. Непрекъснато производство, ниски разходи за обслужване и изключителна надеждност са предимствата, които получава оператора на инсталацията.

Свойствата на дифосфатния разтвор, който трябва да се изпомпва при работно налягане от около 100 бара, имат следната особеност: при падащи температури флуида показва тенденция да кристализира. Получените частици могат да повредят не само помпата и инсталацията за изсушаване, но те застрашават и целия процес. Затова е необходимо флуида да не се оставя да изстине и да не се излага на температурен шок.

За да постигне тази цел, високонапорната помпа е оборудвана с отоплителни канали на клапанния блок и на салниците. Подходящият мониторинг на температурата допълнително гарантира сигурността на процеса. За да повиши надеждността, помпата е оборудвана и със синхронизирана инжекционна помпа. Това предотвратява проникването на изпомпвания флуид в уплътнението на буталото по време на работния процес и промива уплътнителните повърхности. Промиването на салниците предотвратява отлагането на остатъци от флуида в областта на ниско налягане на уплътнението на буталото. Това допринася за значително по-дългия експлоатационен живот на уплътненията и направляващите елементи и в крайна сметка за високата надеждност на помпата.

Използването на крайния продукт в хранително-вкусовата промишленост изисква специално внимание при избора на използваните материали. Например, в зоната, която е в допир с флуида се използват само сертифицирани по FDA уплътнителни елементи. В зависимост от наличното пространство и конкретни условия, помпения агрегат може да бъде изпълнен в компактна конструкция с вертикален мотор и скосени зъбни колела.

Всяка помпена система на URACA е специално адаптирана към конкретните условия и гарантира надеждност и качество.Einspritzpumpe P3 10 Img 0280 105X70 300Dpi Kd626 Img 0281 210X140 300Dpi Illustration Spruehtrocknung 200X160 300Dpi

Пазарувай онлайн

Открийте нашите висококачествени продукти и в нашия Online-магазин!