Mietzsch

mietzsch

Немски производител на радиални вентилатори, експлозивно защитени вентилатори, покривни вентилатори, специални вентилатори, централни вентилационни системи, комплексни инсталации, газоочистващи инсталации.