Каталог

Помпен агрегат с бензинов мотор – идеален за приложение в строителството при тестване на тръбопроводи, резервоари и извършване на всякакви проби на плътност.

Тестово налягане бара 2 - 200
Дебит л/мин 5
Мощност на двигателя kW / min-1 2,6 / 4000
Работна температура °C max. 40

Опции:
  • свързващ маркуч 3м
  • напорен маркуч 2м
  • различни манометри по избор
Водобластиращ агрегат за професионално приложение с бензинов двигател, върху количка. Особености: с окомплектовка (пистолет, кръгла, плоска и ротационна дюзи, маркуч високо налягане 15 м навит на барабан). Данни Единица Min. Max.
Мощност kW 0 8,2
Налягане bar 0 200
Тегло kg    112
Водобластиращ агрегат за професионално приложение с електро мотор, върху количка. Особености: с окомплектовка (пистолет, кръгла, плоска и ротационна дюзи, маркучвисоко налягане 15 м навит на барабан).

Мощност kW 11
Налягане - максимално бара 200/350/500
Тегло кг 118
Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 1,5
Налягане bar 0 100
Тегло kg   37
Тип помпа EP601 D/200    
Лека преносима помпа с изпускателен вентил, манометър, 1м маркуч с винтова връзка G1/2А от напорната страна. Доставя се без резервоар. Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 0
Обороти min-1 0 0
Налягане bar 2 30
Дебит cm?/ход 0 62
Тегло kg   4
Високонапорен помпен агрегат за почистване и тестване, с приложение предимно в индустрията. Данни Единица Min. Max.
Мощност kW 0 38
Налягане bar 0 1000
Тегло kg    
Помпа P3-10    
Плунжерна помпа модел P3-08 е предназначена за работа с вода и се използва при хидродинамичното почистване Данни   Min. Max.
Мощност kW 7 30
Обороти min-1 250 1000
Налягане bar 100 200
Дебит на помпата l/min 20 163
Тегло kg   83
Високонапорна машина за почистване с вода под високо налягане или за извършване на хидравлични проби с индустриално приложение.

Помпа модел P3-10
Налягане - максимално бара 1000
Дебит - максимален л/мин 163 при 125 bar
  л/мин 20 при 1000 bar
Задвижваща мощност на помпата - макс. kW 38
тегло т 0,5
Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 40
Налягане bar 0 1000
Тегло kg   150
Тип помпа P3-10H    
Преобразувателят на налягане UD200, задвижван с маслена хидравлика се монтира на каналочистачни машини, като алтернатива на досегашните бутални помпи Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 180
Обороти min-1 0 0
Налягане bar 70 200
Дебит l/min 0 470
Тегло kg   980
Максимална повдигаща сила над 67 тона. Височина на вмъкване 2,5 или 2,8 см.
Моделът P3-08 е предназначен за работа с вода и се използва при хидродинамичното почистване Данни   Min. Max.
Мощност kW 7 30
Обороти min-1 250 1000
Налягане bar 100 200
Дебит на помпата l/min 20 163
Тегло kg   83
Модел          
Работно налягане
(бара)
Дебит
(л/час)
Макс. температура
(°C)
Мощност на мотора
(kW)
1x230V 3x400V
ECN-M 110/13 30-140 180-780 60 3,0
ECN-M 160/16 30-160 180-960 60 5,2
ECN-M 160/22 30-160 240-1320 60 6,8
ECN-M 160/30 30-160 300-1800 60 9,5
ECN-M 220/16 30-220 180-960 60 7,0
ECN-M 220/22 30-220 240-1320 60 9,0
ECN-M 200/21 30-200 180-960 60 7,5
  • Радиален вентилатор от пластмаса
  • Директно задвижване от стандарт. двигател извън въздушния поток
  • Отлична устойчивост на корозия и атмосферни въздействия
  • Взривозащитно изпълнение по ATEX
Приложения
  • Производствена вентилация в химическата промишленост
  • Вентилация в лаборатории , галванични производства и др.
Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 2
Налягане bar 0 200
Тегло kg   44
Тип помпа EP601 D/200    
Мобилният дизелов агрегат JetPower 125 предлага Данни Единица Min. Max.
Мощност kW 0 125
Налягане bar 0 2800
Тегло kg   2100
Помпа KD716    
Високонапорна машина за почистване с вода под високо налягане с идеалните параметри за различни приложения - от водобластиране до хидростатично смазване на лагери. Конструирана за непрекъснат режим на работа и индустриално приложение.

Помпа модел KD716
Налягане - максимално бара 2800
Дебит - максимален л/мин 391 при 140 bar
  л/мин 15,5 при 2800 bar
Задвижваща мощност на помпата – макс. kW 110
Тегло т 1,3
Моделът плунжерна помпа P3-10 е предназначен за работа с вода и се използва при хидродинамичното почистване Данни   Min. Max.
Мощност kW 8,5 38
Обороти min-1 250 1000
Налягане bar 125 1000
Дебит l/min 5 163
Тегло kg 177 86
Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 200
Налягане bar 0 200
Тегло kg   1200
Тип помпа UD200    
Малка и лесно преносима помпа с изпускателен вентил, манометър, 10 литров правоъгълен резервоар, 2 м маркуч, винтов щуцер G1/2 на напорната страна Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 0
Обороти min-1 0 0
Налягане bar 2 60
Дебит cm?/ход 0 11
Тегло kg   6,5
За запушване на течове от цистерни. Предлагат се в различни големини и за работа с различно налягане.
Моделът P3-10 е предназначен за работа с вода и се използва при хидродинамичното почистване Данни   Min. Max.
Мощност kW 8,5 38
Обороти min-1 250 1000
Налягане bar 125 1000
Дебит l/min 5 163
Тегло kg 177 86
Страница 1 от 5