Каталог

Електрически

Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 1,5
Налягане bar 0 100
Тегло kg   37
Тип помпа EP601 D/200    
Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 2
Налягане bar 0 200
Тегло kg   44
Тип помпа EP601 D/200    
Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 3
Налягане bar 5 160
Тегло kg   37
Тип помпа EP601 D/160 EEx    
Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 11
Налягане bar 0 200
Тегло kg   114
Тип помпа EP602 D/200    
Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 11
Налягане bar 0 350
Тегло kg   114
Тип помпа EP602 D/350    
Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 11
Налягане bar 0 500
Тегло kg   119
Тип помпа EP602 D/200    
Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 8
Налягане bar 0 200
Тегло kg   90
Тип помпа VP602    
Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 40
Налягане bar 0 1000
Тегло kg   500
Тип помпа P3-10E