Каталог

EP602 D/200

Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 11
Налягане bar 0 200
Тегло kg   114
Тип помпа EP602 D/200