Каталог

Ръчни

Лека преносима помпа с изпускателен вентил, манометър, 1м маркуч с винтова връзка G1/2А от напорната страна. Доставя се без резервоар. Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 0
Обороти min-1 0 0
Налягане bar 2 30
Дебит cm?/ход 0 62
Тегло kg   4
Малка и лесно преносима помпа с изпускателен вентил, манометър, 10 литров правоъгълен резервоар, 2 м маркуч, винтов щуцер G1/2 на напорната страна Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 0
Обороти min-1 0 0
Налягане bar 2 60
Дебит cm?/ход 0 11
Тегло kg   6,5
Едностъпална (едноплунжерна) тест помпа с изпускателен клапан, идеална за тестване на малки обеми Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 0
Обороти min-1 0 0
Налягане bar 2 100
Дебит cm?/ход 0 15
Тегло kg   14
Едностъпална (едноплунжерна) тест помпа с изпускателен вентил, идеална за тестване на малки обеми Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 0
Обороти min-1 0 0
Налягане bar 2 60
Дебит cm?/ход 0 28
Тегло kg   14
Двустъпална (2 плунжерна) тест помпа с изпускателен вентил за тестване на по-големи обеми, които предварително трябва да бъдат напълнени Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 0
Обороти min-1 0 0
Налягане bar 2 200
Дебит cm?/ход 0 79
Тегло kg   14
Двустъпална тест помпа с изпускателен и предпазен клапан. Предназначена за по-високи налягания. Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 0
Обороти min-1 0 0
Налягане bar 2 630
Дебит cm?/ход 0 28
Тегло kg   35
Двустепенна тест помпа с изпускателен и предпазен клапан за високи налягания до 1000 бара. Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 0
Обороти min-1 0 0
Налягане bar 2 1000
Дебит cm?/ход 0 28
Тегло kg   35
Двустепенна тест помпа с изпускателен и предпазен клапан за високи налягания до 3000 бара. Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 0
Обороти min-1 0 0
Налягане bar 2 3000
Дебит cm?/ход 0 20
Тегло kg   90