Каталог

HP300

Едностъпална (едноплунжерна) тест помпа с изпускателен вентил, идеална за тестване на малки обеми Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 0
Обороти min-1 0 0
Налягане bar 2 60
Дебит cm?/ход 0 28
Тегло kg   14