Каталог

Хидравлични ножици

Фирма ЛУКАС предлага широка палета от хидравлични режещи прибори разработени специално за раздробяване на материали и за демонтажни дейности. Те намират приложение предимно при:
 • рециклиране на автоскрап
 • рециклиране на бяла и черна техника
 • рециклиране на кабели (включително и с големи сечения)
 • демонтаж на отоплителни инсталации
 • разрушаване, респ. преустройства на сгради
 • раздробяване на метали в депа за отпадъци
 • демонтаж в атомни централи
 • рязане под вода с дистанционно управление
 • рязане в индустриалното производство, напр. на ламаринени гривни, излети канали, плътни материали с различни напречни сечения
Предимствата на продуктите:
 • пестене на време в сревнение с конвенционалните методи на рязане
 • използване на по-малко персонал, бързо и лесно опериране с уредите
 • за използването им не се налагат специални умения
 • липса на шум, искроотделне, опасност от възникване на пожар,
 • ниски разходи, поради липсата на консумативи

Хидравличниножици

Примери за приложение на хидравличните ножици и трошачки.

Изтегли проспект


Примери за решаване на проблеми с хидравличните ножици на ЛУКАС

Разрушаване на сгради
При разрушаване или саниране на сгради трябва да се решават много неочаквани проблеми – рязане на тръби, демонтаж на инсталации и изваждане на материали. В много случаи трябва да се работи в трудно достъпни места, където работата с режеща горелка или шлайфмашина не е възможна. С индустриалните ножици на ЛУКАС имате един безценен помощник, с който можете да се справите и с големи предизвикателства при рециклиране или разбиване.

Виж видео

Рязане на кабели
Кабелите винаги поставят предизвикателства пред фирмите, които ги рециклират. За да се стигне до ценната сърцевина, те трябва да се нарежат на парчета и да се махне изолацията. При полагане на кабели под вода се налага рязане – нещо, което е невъзможно за други режещи инструменти. С ножиците ЛУКАС (LSI 200/501V) можете да режете големи количества кабели, а също и да режете под вода.

Виж видео

Хидравличните ножици на ЛУКАС са по-добрата алтернатива и особенно ценни там, където конвенционалните газорезачки, абразивни шлайфове и ъглошлайфи не могат да бъдат използвани или усилието е много голямо.

Ново поколение хидравлични ножици LUCAS - Видео

Сила на рязане при 500 бара (lbs / КН) 69,919 / 311
Ход на остр. (инча/мм) 4.92 / 125
Размери (инча/мм) 26.38 x 8.66 x 6.42 / 670 x 220 x 163
Тегло (Ibs / кг) 30.4 / 13,8
Сила на рязане при 500 бара (lbs / КН) 68,570 / 305
Ход на остр. (инча/мм) 5.91 / 150
Размери (инча/мм) 28.54 x 8.66 x 6.42 / 725 x 220 x 163
Тегло (Ibs / кг) 34.6 / 15,7
Сила на рязане при 500 бара (lbs / КН) 154,901 / 689
Ход на остр. (инча/мм) 5.2 / 132
Сила на разтв. при 500 бара (Ibs / кН) --
Ширина на разтв. (инча/мм) --
Размери (инча/мм) 29.72x9.25x6.61 / 755x235x168
Тегло (Ibs / кг) 23,5