Каталог

Вентилатори от пластмаса

Предлагаме радиални вентилатори, експлозивно защитени вентилатори, покривни вентилатори, специални вентилатори.

Продуктите са предпочитани особено на места, където се изисква устойчивост на корозия, надеждност и дълъг експлоатационен живот. Крайни клиенти са химически предприятия, галванични производства, лаборатории, перални, багрилни цехове, селскостопански производствени стопанства, като инсталации за компостиране и депониране. Покривните вентилатори от пластмаса намират широко приложение при изграждането на централни вентилационни системи.

Параметрите, които покриват продуктите, както и тяхното качество отговарят на най-високите технически изисквания.
 • Радиален вентилатор от пластмаса
 • Директно задвижване от стандарт. двигател извън въздушния поток
 • Отлична устойчивост на корозия и атмосферни въздействия
 • Взривозащитно изпълнение по ATEX
Приложения
 • Производствена вентилация в химическата промишленост
 • Вентилация в лаборатории , галванични производства и др.
 • радиален вентилатор от пластмаса
 • модерно и надеждно ремъчно задвижване POLY-V
 • отлична устойчивост на корозия и атмосферни въздействия
 • взривозащитно изпълнение по ATEX
Приложения
 • производствена вентилация в химическата промишленост
 • вентилация в лаборатории, галванични производства и др.
 • радиален вентилатор от висококачествени пластмаси
 • работно колело и кожух – от подсилена стъклена или въглеродна пластмаса
 • директно задвижване и ремъчно задвижване
 • взривозащитно изпълнение по ATEX
Приложение
 • производствена вентилация в химическата промишленост с изключително високи химични и термични изисквания
 • радиален вентилатор с 100%-тно регулиране на оборотите от външен двигател
 • Интегрирана защита на двигателя с термоконтакти
 • Различни възможности за монтаж
Приложение
 • сградни / централни вентилационни инсталации
 • всички места на приложение за обща вентилация
 • покривен вентилатор изработен изцяло от пластмаса
 • задвижване от стандартизиран двигател извън въздушния поток
 • отлична устойчивост на корозия и атмосферни влияния
 • хоризонтално изхвърляне на въздушната струя (с допълнителен пръстен за пренасочване: вертикално изхвърляне на въздушната струя)
 • специално изпълнение за лаборатории
 • взривозащитeно изпълнение за газове в зона 2 по ATEX
 • дебит : до 22700 m?/h
 • повишаване на налягането до1600 Pa
 • високо КПД от 77% за свободно изпускане
 • богата гама принадлежности
Приложения
 • производствена вентилация в химическата индустрия
 • вентилация в лаборатории и галванични производства
 • покривен вентилатор изработен изцяло от пластмаса
 • интегрирана защита на двигателя с термоконтакти
 • изпълнение за централни климатични инсталации с регулиране на налягането
 • плоска форма
 • хоризонтално изхвърляне на въздушната струя (с пренасочващ пръстен за вертикално изхвърляне)
 • дебит до 6000 m?/h
 • повишаване на налягането до 500 Pa
 • високо КПД
 • богата гама принадлежности
Приложение
 • сградни / централни вентилационни инсталации
 • всички места на приложение за обща вентилация
 • покривен вентилатор с регулиране на налягането и модерно EC-задвижване
 • максимално високо КПД и ниско ниво на шума
 • компактно решение с интегрирано измерване на налягането и управление
Приложения
 • сградни / централни вентилационни инсталации
 • всички места на приложение за обща вентилация
 • приложения с минимален разход на енергия
 • пластмасови покривни вентилатори с вертикално изхвърляне на въздушната струя
 • задвижване с капсулован стандартизиран двигател извън въздушния поток
 • отлична устойчивост на корозия и атмосферни влияния
 • взривозащитно изпълнение за газове в зона 2 по ATEX
 • дебит до 10500 m?/h
 • повишаване на налягането до 950 Pa
Приложения
 • климатизация на помещения по DIN 1946 част 7
 • производствена вентилация в химическата промишленост
 • вентилатор изпълнен изцяло от пластмаса
 • малко място за монтаж, лесен и универсален монтаж
 • възможност за свързване на 3 точки за вентилиране
Приложение
 • вентилация в лаборатории, изсмукване на малки количества въздух, (напр. шкафове за складиране)
 • компактен малък вентилатор от пластмаса
 • висока химическа устойчивост
 • гъвкави пластмасови тръби като окомплектовка
Приложение
 • вентилиране на мобилни работни площадки
 • вентилация на цистерни и резервоари при извършване на ревизия
 • Вентилационен уред на базата на инжектор
 • Без електрически и подвижни части
 • Абсолютна плътност
Приложение
 • Отвеждане на газове при агресивност или токсичност
 • Употреба при опасност от експлозия или при силно замърсяване
 • Висока химическа устойчивост
 • Задвижване от двигател извън въздушния поток
 • Изисква малко място за монтаж, лесен и универсален
Приложения
 • Производствена вентилация в химическата промишленост
 • Вентилиране на лаборатории, галванични производства и др.
 • Лесни за монтаж и изискващи малко място – алтернатива на стандартните радиални вентилатори
Изпълнение с 2 задвижвания (двигател, ремъчни шайби, ремъци).

Приложение
 • Инсталации при които има високи изисквания за надеждност
Изпълнения за специални приложения, като:
 • вграждане в уреди и лабораторни мебели
 • монтаж директно върху уреда (напр. скрубери, резервоари)
 • монтаж върху конзола с вертикална ос
Приложение
 • Лабораторни прибори и мебели
 • Скрубери, резервоари