Каталог

Пластмасова вентуридюза VTD

  • Вентилационен уред на базата на инжектор
  • Без електрически и подвижни части
  • Абсолютна плътност
Приложение
  • Отвеждане на газове при агресивност или токсичност
  • Употреба при опасност от експлозия или при силно замърсяване