Каталог

Покривен вентилатор VRR ALM

 • покривен вентилатор изработен изцяло от пластмаса
 • интегрирана защита на двигателя с термоконтакти
 • изпълнение за централни климатични инсталации с регулиране на налягането
 • плоска форма
 • хоризонтално изхвърляне на въздушната струя (с пренасочващ пръстен за вертикално изхвърляне)
 • дебит до 6000 m?/h
 • повишаване на налягането до 500 Pa
 • високо КПД
 • богата гама принадлежности
Приложение
 • сградни / централни вентилационни инсталации
 • всички места на приложение за обща вентилация