Каталог

Клапанни блокировки

Клапанна блокировка SFC - Подобряване безопасността на процесите

С използването SFC Valve Interlocks рискове за безопасност могат да се сведат до минимум. Използвайки блокировките, които се монтират върху клапаните, човешките грешки намаляват, а операторите трябва да следват правилните стъпки чрез принципа на прехвърляне на ключове. Ръчните операции с клапаните се извършват в безопасна последователност - без никакви прекъсвания. Прехвърлянето на уникално кодирани линейни кодировки от клапан към клапан, кара операторите да следват правилните стъпки на процеса.

Създава се по-безопасна работна среда за екипа. Времето на престой се съкращава и съоръжението работи безпроблемно. Предлагат се на четвърт оборотни (QL за клапани с лостов механизъм) или многооборотни (GL за клапани с волан). Глобални опериращи компании като Shell, BP и Bechtel използват SFC клапанни блокировки в своите централи.Клапанни блокировки Netherlocks

Блокировките Netherlocks (NL) се използват, за да гарантират, че операторите следват правилните процеси. Те се монтират върху клапаните. Рискът от човешка грешка се елиминира чрез определяне на това кои клапани да се използват и на какъв етап от процеса.

Предлагат се под формата на четвърт оборотни (NDL за клапани с лостов механизъм) или многооборотни (MRL за клапани с волан).Системи за управление на ключове

Използвайки Key Management могат да се взимат по-бързи и интелигентни решения.

От първоначалното определяне на правилните операции на клапана до по-информирани решения чрез интегриране на цифрова информация, обхващаща цялата инсталация, се постига по-голяма яснота за функционирането на инсталацията и евентуалното потенциално изложение на риск.Контрол на последователността

Контролът на последователността е идеален за сложни процеси и за опростяване на стъпките за операторите.

Докато типичните процеси за блокиране на клапани са линейни - където клапаните се задействат един след друг, е възможно да има някои случаи, когато трябва да се отвори или затвори конкретен клапан повече от веднъж или в обратен ред. Поставяйки тези продукти в съседство с клапаните, операторите се насочват към по-сложните процеси.VPI индикатор за позиция

VPI дава обратна връзка в реално време от ръчните клапани до контролната зала. Използвайки обратна връзка за позицията, могат да се вземат интелигентни решения, за да се оптимизира ефективността на процеса.

Индикаторът също така предоставя информация на полевите оператори, че клапана е достигнал определено положение. Всеки VPI индикатор се монтира на клапан: когато клапаните достигнат пълния си ход, към DCS се изпраща сигнал. По този начин може да се определи какво да се предприеме по-нататък, като се гарантира, че при първия пуск клапаните ще са подредени правилно.FAITH Partial Stroke

FAITH Partial Stroke е механично устройство за частично изпитване на хода на критични сервизни клапани, като аварийни спирателни вентили (ESD), докато в клапаните текат технологични течности и тестването на клапаните с пълен ход не е практично.

В тестов режим FAITH Partial Stroke механично блокира движението на клапана за провеждане на безопасен тест с надеждни резултати.Повече на https://www.sofisglobal.com/