VPI индикатор за позиция


VPI дава обратна връзка в реално време от ръчните клапани до контролната зала. Използвайки обратна връзка за позицията, могат да се вземат интелигентни решения, за да се оптимизира ефективността на процеса.

Индикаторът също така предоставя информация на полевите оператори, че клапана е достигнал определено положение. Всеки VPI индикатор се монтира на клапан: когато клапаните достигнат пълния си ход, към DCS се изпраща сигнал. По този начин може да се определи какво да се предприеме по-нататък, като се гарантира, че при първия пуск клапаните ще са подредени правилно.

Пазарувай онлайн

Открийте нашите висококачествени продукти и в нашия Online-магазин!