Каталог

Модулни пречиствателни станции

Compentis – лидер в сферата на третиране на води.

Фирмата е собственик на немския производител на мембранни технологии MFT, която е със седалище, проектиране и производство в гр. Кьолн, Германия.

Реализирани са повече от 2000 приложения в сферата на третирането на води по целия свят, които отговарят на най-високите стандарти за качество на произведените системи, покриващи и най-стриктните изисквания.

Compentis притежава най-добрата патентована мембранна технология в световен мащаб (circular disk (CD) module),  водещо ноу-хау и голям опит от реализирани проекти.

Основните приложения на системите са:


Преработка на промишлена вода:
 • Уникална комбинация от био реактори, филтрационни системи и специално разработени съоръжения за текстилната, хартиената и фармацевтичната индустрии
 • Компютърна безжична алармираща, обработваща и анализираща система
 • Третиране на охладителни системи
 • Приложение в хранително-вкусова промишленост и производството на напитки, като пивоварни, винопроизводство, мляко и безалкохолни напитки
 • Приложение в металургичната промишленост
 • Приложение в минната промишленост
 • Приложение в петролни рафинерии - със специалните новоразработени керамични модули с много високи стойности на потока
Обезсоляване на морска и солена вода:
 • Много висока надеждност
 • Много ниска консумация на енергия
 • Компютърна безжична алармираща, обработваща и анализираща система
 • Максимална гъвкавост – от 100 литра за час до няколкостотин хиляди m3 на ден или повече
 • Модулната архитектура осигурява максимална операционна и снабдителна сигурност
 • Технологията е модерна комбинация от ултрафилтрация
 • и обратна осмоза

Питейна вода чрез ултафилтация и/или обратна осмоза

Пречистване на инфилтратни води от сметища

Compentis разполага със собствен, патентован модул с осмотична мембрана, осигуряващ значителни предимства в сравнение с други технологии.
 • Най-добра в света цилиндрично дискова мембрана
 • Загуба на налягане под 2% (конкурентни – над 8%)
 • Оптимизирани флуидни и хидравлични характеристики
 • Отлично поведение при почистване
 • Много дълъг живот на мембраните
 • Без химикали
 • Енергийно ефективна
Предимства на системите Compentis:
 • Уникално развитие на специална технология, наречена “Система за възстановяване на енергията” (Energy Recovery Systems), позволяваща икономия на енергия до 50%
 • Най-добри в класа си нововъведения, като модулната подредба на системите за обратна осмоза и комбинирани системи за ултрафилтрация и обратна осмоза
 • Специални системи за поддръжка и промивка, удължаваща значително живота на мембраните
 • Може да се постигнат нива > от 90% на пречистена вода
 • Изключителна надеждност (10+ години)
 • Много ниски оперативни разходи
 • Експлоатация до налягания от 200 Bar
 • Много ниски цени за поддръжка
 • Модулна архитектура осигуряваща максимална операционна сигурност