Каталог

Мини възглавници за тампониране

За тампониране на течове по варели, тръби, контейнери.