Каталог

Плунжерни помпи

Процесни и индустриални помпи
3, 4, 5 и 7 плунжерни помпи за транспортиране на всякакви флуиди. Помпи високо налягане. Kонструирани за непрекъснат режим на работа – 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 8.760 работни часа в годината.

Технически параметри:
 • Мощност от 30 до 2600 KW
 • Дебит до 7800 л/мин
 • Налягане до 3200 бара
 • Температура от –40 до +400 оС
 • Флуиди

       - от течни до пастообразни
       - от алкални до кисели
       - от неутрални до токсични от чисти до абразивни
Приложения
 • за производство на торове ( урея, NH3, карбамид)
 • за производство на перилни препарати – слъри помпи
 • за разлагане на мастни киселини
 • за кондензат
 • за добив на енергия от нефтени отпадъци
 • за транспортиране на битуми
 • за свързване на полимерни влакна
 • за солена вода
 • за задвижване на хидравлични преси
 • за захранване на котли
 • за хидравлично тестване на тръби, съдове, пайплайн, бутилки, цилиндри и др.
 • за всички високонапорни процеси
Индустриалните помпи се предлагат и като цели агрегати включващи задвижването, демпфера, системите за смазване и цялата командна система.
Плунжерна помпа модел P3-08 е предназначена за работа с вода и се използва при хидродинамичното почистване Данни   Min. Max.
Мощност kW 7 30
Обороти min-1 250 1000
Налягане bar 100 200
Дебит на помпата l/min 20 163
Тегло kg   83
Моделът плунжерна помпа P3-10 е предназначен за работа с вода и се използва при хидродинамичното почистване Данни   Min. Max.
Мощност kW 8,5 38
Обороти min-1 250 1000
Налягане bar 125 1000
Дебит l/min 5 163
Тегло kg 177 86
Моделът P3-15 е предназначен за работа с вода и се използва при хидродинамичното почистване Данни   Min. Max.
Мощност kW 5 55
Обороти min-1 100 1100
Налягане bar 145 250
Дебит l/min 12 229
Тегло kg   63
Надеждната плунжерна помпа KD708 е в различн варианти на задвижване и изпълнение на трансмисията. Данни   Min. Max.
Мощност kW 21 73
Обороти min-1 292 731
Налягане bar 135 2800
Дебит l/min 4,3 295
Тегло kg 230 295
Надеждната помпа Р4-20 е в различни варианти на задвижване и изпълнение на трансмисията Данни   Min. Max.
Мощност kW 20 105
Обороти min-1 80 575
Налягане bar 40 100
Дебит l/min 9,5 652
Тегло kg 395 420
Надеждната плунжерна помпа KD716 е в различни варианти на задвижване и изпълнение на трансмисията Данни   Min. Max.
Мощност kW 20 105
Обороти min-1 257 565
Налягане bar 140 2800
Дебит l/min 8,2 391
Тегло kg 325 410
Надеждната плунжерна помпа KD718 е в различни варианти на задвижване. Използва се за флуиди с лека консистенция. Главното и приложение е при почистване на канализация Данни   Min. Max.
Мощност kW 46 106
Обороти min-1 257 565
Налягане bar 140 200
Дебит l/min 123 391
Тегло kg   290
Надеждната помпа KD719 е в различни варианти на задвижване и изпълнение на трансмисията Данни   Min. Max.
Мощност kW 39 110
Обороти min-1 257 565
Налягане bar 170 2800
Дебит l/min 8,5 335
Тегло kg 335 400
Масивната плунжерна помпа P3-45 се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция. Основното и приложение е при почистване на канализация, индустриално почистване и специални приложения. Данни   Min. Max.
Мощност kW 72 134
Обороти min-1 319 575
Налягане bar 150 250
Дебит l/min 162 473
Тегло kg   345
Модел P4-45 се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция.Основното и приложе ние е при почистване на канализация, индустриално почистване и специални приложения Данни   Min. Max.
Мощност kW 96 179
Обороти min-1 319 575
Налягане bar 150 250
Дебит l/min 216 631
Тегло kg   420
Модел плунжерна помпа KD724 се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция. Основното и приложение е при почистване на канализация, индустриално почистване и специални приложения Данни   Min. Max.
Мощност kW 57 172
Обороти min-1 238 571
Налягане bar 170 2800
Дебит l/min 12 548
Тегло kg 730 800
Модел плунжерна помпа KD725 се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция. Основното и приложение е при почистване на канализация, индустриално почистване и специални приложения Данни   Min. Max.
Мощност kW 91 263
Обороти min-1 234 491
Налягане bar 200 2800
Дебит l/min 19 715
Тегло kg 1160 1240
Модел P3-70 се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция.Основното и приложение е при почистване на канализация, индустриално почистване и специални приложения Данни   Min. Max.
Мощност kW 111 324
Обороти min-1 234 491
Налягане bar 250 2800
Дебит l/min 23 705
Тегло kg 1150 1240
Процесната плунжерна помпа KD626V с индивидуално изпълнена трансмисия се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция, пастообразни, агресивни, неутрални, абразивни, много горещи или токсични. Примери: въглищна каша, отпадъчни горива, амоняк и карбамат Данни   Min. Max.
Мощност kW 89,5 298
Обороти min-1 167 476
Налягане bar 165 800
Дебит l/min 63 1019
Тегло kg   1180
Процесната плунжерна помпа KD629V с индивидуално изпълнена трансмисия се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция, пастообразни, агресивни, неутрални, абразивни, много горещи или токсични. Примери: въглищна каша, отпадъчни горива, амоняк и карбамат Данни   Min. Max.
Мощност kW 72 573
Обороти min-1 50 375
Налягане bar 160 1160
Дебит l/min 35 2005
Тегло kg   2700
Модел плунжерна помпа P4-70 се изпълнява с различни варианти на задвижване и трансмисия. За флуиди с лека консистенция. Приложение основно в индустрията при хидросбив, индустриално почистване под високо налягане и специални приложения. Данни   Min. Max.
Мощност kW 148 444
Обороти min-1 233 490
Налягане bar 250 2800
Дебит l/min 31 975
Тегло kg 1440 1580
Процесната плунжерна помпа Р5-70 с индивидуално изпълнена трансмисия се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция, пастообразни, агресивни, неутрални, абразивни, много горещи или токсични. Примери: въглищна каша, отпадъчни горива, амоняк и карбамат. Данни   Min. Max.
Мощност kW 185 555
Обороти min-1 233 490
Налягане bar 250 2800
Дебит l/min 39 1220
Тегло kg 1670 1830
Три-плунжерната помпа P3-80 е част от серия помпи. С индивидуално изпълнена трансмисия тя се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция, пастообразни, агресивни, неутрални, абразивни, много горещи или токсични. Примери: въглищна каша, отпадъчни горива, амоняк и карбамат Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 680
Обороти min-1 25 400
Налягане bar 100 1600
Дебит l/min 55 945
Тегло kg   3010
Пет-плунжерната помпа P5-80 е част от серия помпи. С индивидуално изпълнена трансмисия тя се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция, пастообразни, агресивни, неутрални, абразивни, много горещи или токсични. Примери: въглищна каша, отпадъчни горива, амоняк и карбамат Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 1140
Обороти min-1 25 400
Налягане bar 100 1600
Дебит l/min 92 1575
Тегло kg   4950
Плунжерна помпа P5-96 с индивидуално изпълнена трансмисия се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция, пастообразни, агресивни, неутрални, абразивни, много горещи или токсични. Примери: въглищна каша, отпадъчни горива, амоняк и карбамат Данни   Min. Max.
Мощност kW 261 2580
Обороти min-1 25 240
Налягане bar 130 360
Дебит l/min 405 10970
Тегло kg   38000
Три-плунжерната помпа KD811 с индивидуално изпълнена трансмисия се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция, пастообразни, агресивни, неутрални, абразивни, много горещи или токсични. Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 200
Обороти min-1 25 500
Налягане bar 85 630
Дебит l/min 8 1160
Тегло kg   1900
Три-плунжерната помпа KD821 с индивидуално изпълнена трансмисия се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция, пастообразни, агресивни, неутрални, абразивни, много горещи или токсични. Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 260
Обороти min-1 125 500
Налягане bar 110 820
Дебит l/min 8 1160
Тегло kg   2200
Три-плунжерната помпа KD822 с индивидуално изпълнена трансмисия се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция, пастообразни, агресивни, неутрални, абразивни, много горещи или токсични. Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 450
Обороти min-1 125 500
Налягане bar 110 820
Дебит l/min 13 2080
Тегло kg   2400
Три-плунжерната помпа KD823 с индивидуално изпълнена трансмисия се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция, пастообразни, агресивни, неутрални, абразивни, много горещи или токсични. Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 650
Обороти min-1 25 400
Налягане bar 100 820
Дебит l/min 25 3248
Тегло kg   4500
Страница 1 от 2