Каталог

Плунжерна помпа KD719

Надеждната помпа KD719 е в различни варианти на задвижване и изпълнение на трансмисията Данни   Min. Max.
Мощност kW 39 110
Обороти min-1 257 565
Налягане bar 170 2800
Дебит l/min 8,5 335
Тегло kg 335 400