Каталог

Плунжерна помпа KD629V

Процесната плунжерна помпа KD629V с индивидуално изпълнена трансмисия се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция, пастообразни, агресивни, неутрални, абразивни, много горещи или токсични. Примери: въглищна каша, отпадъчни горива, амоняк и карбамат Данни   Min. Max.
Мощност kW 72 573
Обороти min-1 50 375
Налягане bar 160 1160
Дебит l/min 35 2005
Тегло kg   2700