Каталог

Плунжерна помпа KD716

Надеждната плунжерна помпа KD716 е в различни варианти на задвижване и изпълнение на трансмисията Данни   Min. Max.
Мощност kW 20 105
Обороти min-1 257 565
Налягане bar 140 2800
Дебит l/min 8,2 391
Тегло kg 325 410