Каталог

Плунжерна помпа KD718

Надеждната плунжерна помпа KD718 е в различни варианти на задвижване. Използва се за флуиди с лека консистенция. Главното и приложение е при почистване на канализация Данни   Min. Max.
Мощност kW 46 106
Обороти min-1 257 565
Налягане bar 140 200
Дебит l/min 123 391
Тегло kg   290