Каталог

Плунжерна помпа KD725

Модел плунжерна помпа KD725 се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция. Основното и приложение е при почистване на канализация, индустриално почистване и специални приложения Данни   Min. Max.
Мощност kW 91 263
Обороти min-1 234 491
Налягане bar 200 2800
Дебит l/min 19 715
Тегло kg 1160 1240