Каталог

Плунжерна помпа KD811

Три-плунжерната помпа KD811 с индивидуално изпълнена трансмисия се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция, пастообразни, агресивни, неутрални, абразивни, много горещи или токсични. Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 200
Обороти min-1 25 500
Налягане bar 85 630
Дебит l/min 8 1160
Тегло kg   1900