Каталог

Плунжерна помпа P4-45

Модел P4-45 се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция.Основното и приложе ние е при почистване на канализация, индустриално почистване и специални приложения Данни   Min. Max.
Мощност kW 96 179
Обороти min-1 319 575
Налягане bar 150 250
Дебит l/min 216 631
Тегло kg   420