Каталог

Плунжерна помпа UD200

Преобразувателят за налягане с маслено-хидравлично задвижване - Плунжерна помпа UD200 се монтира в каналочистачни машини като алтернатива на високонапорните помпи Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 180
Обороти min-1 0 0
Налягане bar 70 200
Дебит l/min 0 470
Тегло kg   980