Каталог

Помпи за почистване на канали

Помпата е сърцето на машините за почистване на канали и тръби. Надеждни и лесни за обслужване те се приемат години наред изключително добре от нашите клиенти. За употребявани помпи предлагаме инспекция и техническо обслужване. Помпи високо налягане.
Моделът P3-08 е предназначен за работа с вода и се използва при хидродинамичното почистване Данни   Min. Max.
Мощност kW 7 30
Обороти min-1 250 1000
Налягане bar 100 200
Дебит на помпата l/min 20 163
Тегло kg   83
Моделът P3-10 е предназначен за работа с вода и се използва при хидродинамичното почистване Данни   Min. Max.
Мощност kW 8,5 38
Обороти min-1 250 1000
Налягане bar 125 1000
Дебит l/min 5 163
Тегло kg 177 86
Надеждната помпа KD708 е в различн варианти на задвижване и изпълнение на трансмисията Данни   Min. Max.
Мощност kW 21 73
Обороти min-1 292 731
Налягане bar 135 2800
Дебит l/min 4,3 295
Тегло kg 230 295
Надеждната помпа KD716 е в различни варианти на задвижване и изпълнение на трансмисията Данни   Min. Max.
Мощност kW 20 105
Обороти min-1 257 565
Налягане bar 140 2800
Дебит l/min 8,2 391
Тегло kg 325 410
Надеждната помпа KD718 е в различни варианти на задвижване. Използва се за флуиди с лека консистенция. Главното и приложение е при почистване на канализация Данни   Min. Max.
Мощност kW 46 106
Обороти min-1 257 565
Налягане bar 140 200
Дебит l/min 123 391
Тегло kg   290
Масивната помпа P3-45 се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция.Основното и приложение е при почистване на канализация, индустриално почистване и специални приложения. Данни   Min. Max.
Мощност kW 72 134
Обороти min-1 319 575
Налягане bar 150 250
Дебит l/min 162 473
Тегло kg   345
Модел P4-45 се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция.Основното и приложе ние е при почистване на канализация, индустриално почистване и специални приложения Данни   Min. Max.
Мощност kW 96 179
Обороти min-1 319 575
Налягане bar 150 250
Дебит l/min 216 631
Тегло kg   420
Модел KD724 се използва за транспортиране на флуиди с лека консистенция.Основното и приложение е при почистване на канализация, индустриално почистване и специални приложения Данни   Min. Max.
Мощност kW 57 172
Обороти min-1 238 571
Налягане bar 170 2800
Дебит l/min 12 548
Тегло kg 730 800
Преобразувателят за налягане с маслено-хидравлично задвижване UD200 се монтира в каналочистачни машини като алтернатива на високонапорните помпи Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 180
Обороти min-1 0 0
Налягане bar 70 200
Дебит l/min 0 470
Тегло kg   980