Каталог

P4-20

Надеждната помпа Р4-20 е в различни варианти на задвижване и изпълнение на трансмисията Данни   Min. Max.
Мощност kW 20 105
Обороти min-1 80 575
Налягане bar 40 100
Дебит l/min 9,5 625
Тегло kg 395 420