Каталог

Дезактивация

Дезактивация с вода под високо налягане

По настояще 17 атомни централи в Германия произвеждат електричество. През последните години от експлоатация са спрени 19 централи, 3 от които са оставени без да бъдат предприемани действия за демонтаж докато по-голямата част от радиоактивността спадне. Всички останали централи се демонтират – т.е. след изключването им от мрежата започва демонтиране, което е труден и дълъг процес. За изграждането например на централата Вюргасен са били необходими около 4 години, а за цялостна ликвидация се предвиждат около 15 години.

При ликвидацията на една централа има материали, които са замърсени в различна степен на радиоактивност. Освен това при новото строителство се внимава да се използват материали, които да могат да бъдат дезактивирани след основно измиване или шлайфане. Активацията, която е проникнала в материала през порите и вдлъбнатините се отстранява механично или по химичен път. Освен други методи за почистване, като например с гранулат, голямо приложение намира и технологията с вода под високо налягане.

Защо почистване с вода под високо налягане?

Водата не позволява прахоотделяне във въздуха. Големи детайли могат да бъдат почиствани, както са монтирани – например преливниците. Като първа стъпка тук се почистват водорасли и по-едри отложения, а като втора стъпка се дезактивират (почистват) стените на преливниците – това може да бъде направено със специални почистващи приспособления. С този метод се избягва почистването с гмуркане и образуването на аерозол.

За по-малки детайли се прави т.н. кондиционерно трасе. То се състои от кабина и помпа, включително различни почистващи приспособления, както и опаковъчна линия, в която радиоактивните отпадъци попадат в специални съдове, където се пресоват, охлаждат и опаковат.

Такива инсталации нашия партньор - УРАКА Пумпенфабрик, е внедрил успешно в различни атомни централи