Каталог

Измиване на сметосъбиращи кофи

УРАКА разработва полуавтоматична система за почистване, с която може да бъдат обслужвани контейнери с различна вместимост. Хидравлика с функция за повдигане и сваляне се грижи за точното позициониране на обекта за почистване.

Това спестява изключително много време и се намалява физическото натоварване на обслужващия персонал. Миячната станция се захранва от високонапорна помпа.